Konfirmation

  Konfirmation og konfirmationsdatoer


Man hører altid til i et sogn, uanset hvor man bor i Danmark. Men det er ikke altid, at der ligger en skole i et sogn.

I vores sogne er der ingen kommunal skole, men to friskoler. Derfor er der børn i sognet, som går i skole i helt andre sogne, samtidig med at der er børn, der går i skole i sognet, selv om de bor udenßfor sognegrænserne.

Dete man medføre det problem, at sognets børn ønsker at blive konfirmeret hos nabopræsterne sammen med deres klassekammerater, mens børn udensogns fra ønsker at blive konfirmeret i vores sogn.

Som hovedregel bliver man konfirmeret i det sogn, hvor man bor. Men der er en aftale med de to friskoler, Bregninge Bjergsted Friskole og Højbo Friskole, at alle børn, der skal konfirmeres, kan blive forberedt i Bregninge. Man kan derefter blive konfirmeret i det sogn, hvor man bor. Denne aftale sikrer, atfriskolerne kan få skoledagene til at hænge sammen for eleverne.

Der gælder ingen aftale med kommuneskolerne andet end, at konfirmationsforberedelsen foregår på samme ugedag og tidspunkt i de 3 nabopastorater, Føllenslev-Særslev, Viskinge-Aunsø og Bregninge-Bjergsted. På denne måde er det muligt for de børn, der går i kommuneskole, at gå til forberedelse i sognet, hvor de har hjemme.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse foregår ved henvendelse til præsten. Familien skal altså selv sørge for at melde deres barn til, præsten har ingen mulighed for at vide, hvor eventuelle konfirmander bor.

Der er kun konfirmation i Alleshave Kirke, når der er børn fra Alleshave kirkedistrikt, som skal konfirmeres. Ellers er der ikke konfirmation i kirken det år.

Konfirmationsdatoer
Bregninge
Bjergsted
Alleshave
2018 10. maj 13. maj 6. maj
2019 2. juni 30. maj 26. maj
2020 21. maj 24. maj 17. maj


Forældremøde, hvor vi snakker konfirmationerne igennem, bliver afholdt en gang i marts måned. Konfirmanderne får brev med hjem en af de første par gange.

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk