Sognehuset

   Projekt Amfi Vestsjælland


En god julegave - men?

December 2008
Det tidligere nævnte projektseminar 22. november, blev en vellykket dag.
Vi havde inviteret 27 personer meget bredt dækkende forenings/kulturlivet i Vestsjælland, og med repræsentanter  både  fra  arbejdsgruppen og  arrangementsgruppen. Omkring halvdelen havde sagt ja tak. Udvikling Nordvestsjælland havde arrangeret seminaret og lavet den efterfølgende rapport. Hvis der er interesse for denne rapport, kan i få den  tilsendt på mail ved at henvende jer til undertegnede.
 
Det naturlige spørgsmål er: Hvad fik vi ud af det?
Vanskeligt at svare på lige her og nu. Der kom et utal af gode ideer, som kan kobles på det projekt vi har arbejdet på i snart to år. Nogle af idéerne er nemmere at realiserer end andre.  Vi var på seminariet enige om, at det vigtigste her og nu er en ”markedsføringsstrategi” så vi om muligt kan få fremskaffet de sidste 2,5 mill. kroner.

I arbejdsgruppen har vi på et efterfølgende møde lavet flere strategier.
Første tiltag er, at vi laver en hjemmeside med domainenavnet  ”AMFIVESTSJÆLLAND”, det er vi allerede i gang med. Denne beslutning sendte vi omgående videre til Nordea -Danmark Fonden, som den 18. december på et bestyrelsesmøde for anden gang skulle behandle vores ansøgning om en halv million kroner (første gang sagde de nej), men den 19. december fik vi pr. telefon orientering om, at vi var bevilget nævnte beløb, men på betingelse af, at vi selv kan fremskaffe det resterende beløb (2 mill. kr) så projektet bliver som skitseret til de ca. 6 mill. kr.
Efterfølgende har den lokale  Nordea Fond Kalundborg uopfordret bevilget 10.000 kr.

I arbejdsgruppen har vi bestemt, at vi sætter ”alle sejl til” frem til første maj . Har vi ikke en forventning om, at  finansieringen kan realiseres denne dato anbefaler vi, at  der skal iværksættes en plan B, det vil sige en reduceret plan.

Til slut ønskes alle læsere af denne side en glædelig jul og godt nytår, ,med tak for den interesse der er vist for vores Amfi projekt i 2008.                                                     Hans Drehn

Klik på billedet, hvis du vil hente luftfoto i storformat (2,3 MB)

________________________________________________________

 

Nu har vi over halvdelen af finansieringen på plads

Oktober 2008
Vi arbejder fortsat på at få de nødvendige økonomiske tilsagn til vores projekt.
Det var med stor tilfredshed, at vi konstaterede, at et enigt byråd har sat 1 mil. kr. på anlægs-budgettet for 2009 til Vestsjællands Amfiteater.
Nu har vi over halvdelen af de nødvendige midler.
Sideløbende arbejder vi på at finde projekter der kan kobles på hen ad vejen.
21. oktober havde vi inviteret nabo grusgrav lodsejerne til et orienterings og dialogmøde angående fælles fremtidsvisioner.
De store grusgravejere var positive  for om muligt et fælles stisystem og måske muligheder for eliteroning, når først søerne får den nødvendige størrelse.


Projektseminar 22. november

I samarbejde med Udvikling Nordvestsjælland (tidligere landdistriktspuljen) holder vi projektseminar lørdag den 22. november. Der bliver tale om et dagmøde i Sognehuset og skulle der være nogle med interesse for overnævnte aktiviteter, som kunne tænke sig at være med denne dag, er i velkomne til at kontakte mig inden den 27. oktober.
                                                                                                                       /Hans Drehn
                                 _________________________________

 

Planlægningen skrider fremad - langsomt men sikkert


August 2008

Som nævnt i juni er vi i gang med at søge de nødvendige økonomiske tilskud, for at vores planer kan realiseres. Vi har desværre fået et par afslag, bl.a. begrundet med at sponsorerne mener vi skal have flere tiltag koblet på vores foreslåede aktiviteter.
Derfor er arbejdsgruppen indkaldt til møde 2. september.

Skulle der være nogle af vores hjemmesides læsere, som har idèer ang. nævnte udfordring, vil jeg meget gerne høre fra jer. Måske kun en uforpligtende samtale, og er du en ildsjæl, som måske kunne have lyst til at deltage i arbejdsgruppen sammen med os 8 nuværende i gruppen, kan det også blive en mulighed.
Som afslutning kan jeg oplyse at vi ikke på nuværende tidspunkt, har planer om at opgive projektet.                                                                                                         /Hans Drehn
                                 _________________________________

Juni 2008
Nordvestsjællands Amficene - Ja kært barn har mange navne. Vi har ikke helt lagt os fast på navnet for vores projekterede amfiteater.
Til gengæld har vi nu fået mundtlig bekræftelse på at vi får 500.000 kr fra landdistrikts- midlerne. Vi har yderligere sendt ansøgning til 2 store sponsorer, og flere ansøgninger er under udarbejdelse.
De folkevalgte arbejdsgrupper holder nu sommerferie.                                       /Hans Drehn
                                 _________________________________

Maj 2008
Menighedsrådet har nu udarbejdet og godkendt et kommissorium som Arbejdsgruppe for Bregninge Amfiteater "AFBA".
AFBA består af:
   Hans Drehn, formand (menighedsrådet)
   Rud Jacobsen (menighedsrådet)
   Peter Jacobsen
   Dan Bisp
   Torben Vosbein
   Ditter Steffen
   Per Isaksen
   Henrik Jørgensen
Sideløbende med denne gruppe er nedsat en arrangement-gruppe, som består af aktive kulturfolk her på egnene, og med Dan Bisp som formand.

Vi har fået de nødvendige tilkendegivelser fra provstiet og kommunen, så vi må bruge 2 mill. kr. af "gruspengene" og vi er sikret en fremtidig vedligeholdelse.
Tilbage er så at få tilsagn om sponsorering til det resterende beløb, så vi kan påbegynde etable-
ringen af friluftsscenen.

Vi er gået i gang med at søge sponsorering, og nævner i den forbindelse:

"Projektets formål er at etablere en friluftsscene, som bl.a. stilles til rådighed for kulturaktører i Nordvestsjælland, ved således at skabe faciliteter for små og store udendørs arrangementer. Friluftsscenens "flagskib" vil være en årlig musikteateropførelse".

Som tidligere nævnt i kirkebladet, er det kun fantasien der sætter begrænsninger for hvad der kan komme på tale af fremtidige muligheder. Vi vil meget gerne høre hvis der er nogle som har forslag.
Har du spørgsmål angående projektet, kontakt Hans Drehn, tlf. 5929 2243 eller mail til hd@bregninge-kirke.dk


Det kræver lidt fantasi.... men her kommer Bregninge Amfiteater til at ligge (fotograferet forår 2008)

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk