Nyheder

Ansættelse af ny sognepræst

Ved ansøgningsfristens udløb var modtaget 13 ansøgere til stillingen som sognepræst.
Stillingen var opslået den 30. maj i præsteforeningens blad og på Kirkeministeriets hjemmeside, med sidste ansøgningsfrist 16. juni.
13 har søgt på stillingen og heraf har 8 benyttet sig af muligheden for at se på forholdene og søge yderligere oplysninger hos formanden.


Vi har en forventning til at vi får en ny sognepræst pr. 1. september

Da præster er ansat af Kirkeministeriet, er det dem der modtager ansøgningerne formelt, men det er Roskilde Stift der administrerer ansættelsen.
Vi modtog ansøgningerne den 21. juni og 25. juni kom biskop Peter Fischer Møller til Sognehuset for at gennemgå ansøgningerne med menighedsrådet, der forinden havde læst dem. Ved mødet besluttede menighedsrådet, at vi ville kalde tre ansøgere til prøveprædiken og samtale i uge 27 og 28. Umiddelbart derefter beslutter menighedsrådet, hvem vi vil indstille til ansættelse i embedet. Vi forventer at biskoppen og kirkeministeriet følger vores indstilling.              /Hugo Petersen

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk