Nyheder

 

 

Spørg ikke, hvad folkekirken kan gøre for dig,


men hvad du kan gøre for folkekirken!


Med en let omskrivning af Kennedys berømte ord vil vi gerne understrege, at kirken altid er vores fælles opgave og ansvar.

 

Den 13. november 2012 er der igen valg til de diverse menighedsråd i det danske land. Således også her hos os i Bregninge – Bjergsted – Alleshave pastorat. Denne gang er vi så desværre i den situation, at vi står og mangler flere nye kræfter. Det være sig til at sørge for, at vores tre kirker er i den bedste stand mulig og til at sørge for at vores dejlige personale har de bedste vilkår, men også til alle de gode arrangementer vi allerede har og håber på at bevare og udbygge. Livet i kirke og sognehus står og falder med de frivillige som ulønnet til sammen gør en kæmpe indsats.

 

Luther talte om det almindelige præstedømme og gamle Grundtvig talte om, at vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene – i dag taler vi om medejerskab, engagement og involvering. Men sagen er den samme, kristendom er ikke en tilskuerreligion, men en deltager og fællesskabstro.

 

Her og nu er FOKUS på menighedsrådsvalget – hvem vil være med til i de næste 2 år (vi er med i en forsøgsordning om en valgperiode på 2 år i stedet for 4 år) at løse de helt faste opgaver som et menighedsråd efter love og paragraffer SKAL løse – og hvem vil være med til at UDVIKLE og SÆTTE KURSEN for vores lokale kirke, så den møder mennesker, der hvor de er i det 21. århundrede.

 

Om det bliver ”fredsvalg” eller ”kampvalg” vil tiden (og de indgivne lister) vise, men uanset hvad, bliver der brug for nye hænder til at tage fat, nye hjerner til at tænke – og brede skuldre til at bære ansvaret for kirkens økonomi, bygninger og ansatte.

 

Valgbar er ethvert myndigt medlem af Folkekirken over 18 år, som vil arbejde for at skabe gode rammer omkring sognelivet i ”Fremtidens Kirke”. Inspiration til debatten og flere informationer om menighedsrådsvalget kan findes på: http://www.menighedsraadsvalg2012.dk/

 

Har du lyst til at være med eller overvejer du stadig, så bringes du hermed en stor opfordring til at møde op til orienteringsmødet:

 

Onsdag den 12. september kl. 19.00 i Sognehuset i Bregninge

 

Spørg ikke hvad kirken kan gøre for dig,
men hvad du kan gøre for kirken af levende stene.


________________________________

Lister kan indleveres til :

Jens Bendix Nielsen, Alleshavevej 72
Eller
Knud Jensen, Gammelrand 8

I perioden: 25. september kl. 19.00 til den 2. oktober kl. 19.00

 

 

 

 


Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk