Nyheder

Det nye menighedsråd på plads

Det nye menighedsråd som tiltræder 30. november, har på sit konstituerende møde den 19. november fordelt posterne mellem sig på følgende måde:

Formand Hugo Petersen, Bregninge
Næstformand Hans Drehn, Alleshave

Kirkeværger
Bregninge Kirke: Rud Jacobsen
Bjergsted Kirke: Annette Andersen
Alleshave Kirke: Hans Drehn

Kasserer Hans Drehn (Bente Klausen fortsætter som ekstern kasserer)
Sekretær sognepræst Christina Morsing
Kontaktperson Jens Bendix Nielsen, Alleshave
Bygningskyndig Anton Bolgan Pedersen, Bjergsted

Desuden er en række udvalgsposter blevet bemandet:
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Menighedsrådet excl. kirkeværgen for pågældende kirke.
Børn- og unge udvalg: Sognepræsten, Anne Petersen, Vibeke Jeppesen, Peter Grell.
Aktivitetsudvalget: Sognepræsten, Jens Peder Jensen, Hugo Petersen, Annette Andersen.
Informations- og kirkebladsudvalg: Sognepræsten, Birgit Hyldgaard, Hugo Petersen.
Præstegårdsjordsudvalg: Jens Bendix, Hans Drehn, Rud Jacobsen.
Amfiteater gruppen: Hans Drehn, Rud Jacobsen.
Byggeudvalget - præstegården: Hans Drehn, Hugo Petersen, Henrik Pedersen.
Byggeudvalget - velfærdsbygningen: Rud Jacobsen, Anton B. Petersen, Hugo Petersen og Tine Sørensen.

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk