Nyheder

 

Til menighed, menighedsrådet og ansatte

 

Julen 2010

Folkekirken skal være kirke for alle i sognene og ikke blive en særlig klub for nogle få, og at kirken udvikler sig, så flest muligt vil føle at den betyder noget for dem, det er målsætningen vi arbejder efter. Det er derfor nødvendigt med nye tiltag for at imødekomme samfundsudviklingen, hvor arbejde og andre fritidsinteresser fylder meget for befolkningen.

Folkekirken er en værdibaseret virksomhed, hvis fornemmeste opgave er at forkynde det kristne budskab og handle derefter. Menighedsrådet skal selv konstruere tingene, bruge personales ressourcer bedst muligt, derfor nye tiltag inden for sognene, men også samarbejde ud over sognegrænserne.

Den økonomiske opgang er slut for en tid, derfor en ny situation nu. Den økonomiske ramme, vil i bedste fald være uændret i nogle år, men det behøver ikke at betyde stilstand udviklingsmæssigt, der er brug for at tænke nyt og anderledes.

Det har derfor glædet mig meget, at personale og menighedsråd har taget positivt mod de ændringer 2010 har budt på, stramt budget 2011, ændringer for noget personale i den anledning, nyt budget og regnskabssystem, mere brugerbetaling er indført på kirkegårdene her i 2010. Der er fra personalets side ydet en stor indsats i 2010 det skal der lyde en tak for.
Her ved årsskiftet 2010/11 føler jeg, at vi er godt forberedt til at møde 2011's udfordringer.

Med disse ord vil jeg her ved jul/ årsskiftet ønske, alle i vores sogne en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår, med et tak for det svundne år.Med venlig hilsen
Hugo Petersen

 
   
 

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk