Nyheder

 

Ændringer i menighedsrådet

 

Følgende kan oplyses ved starten på det nye kirkeår


Rud Lynge Jacobsen og Hans Drehn er efter eget ønske udtrådt af menighedsrådet, efter henholdsvis 14 og 10 år. Begge har ydet en kæmpe indsats og præget arbejdet i perioden bl.a. sammenlægning af tre råd til et, etableret sognehus, amfiscene m.v.


I stedet er der indkaldt to stedfortrædere:
Knud Jensen, Gammelrand og Henning Olsen, Alleshave.

Der blev afholdt konstituerende møde den 24. november, hvorefter ledelsen af menighedsrådet ser således ud:

Formand: Hugo Petersen, Hagendrup
Næstformand og kasserer: Henning Olsen, Alleshave
Kontaktperson: Jens Bendix Nielsen, Alleshave
Kirkeværge for Bjergsted kirke: Nette Ravntoft, Bjergsted
Ansat administrativ kirkeværge for Bregninge og Alleshave kirker: Rud Lynge Jacobsen
Bygningskyndig: Anton Bolgann Petersen, Bjergsted
Ekstern regnskabsfører: Bente Klausen, Haunsø

 

Venlig hilsen

Hugo Petersen

 
   
 

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk