Nyheder

Nyt fra menighedsrådet

Ny kirkegårdsvedtægt
På menighedsrådets oktobermøde blev en revideret udgave af kirkegårdsvedtægten godkendt, den er nu sendt til godkendelse i provstiet og stiftet.
Vedtægten indeholder regler for brug af kirkegården og priser for ydelser leveret af kirkegårdens personale. Når vedtægten er endeligt godkendt, vil den foreligge i en papirudgave og ligeledes på hjemmesiden. Når man har brug for at etablere et gravsted til en pårørende, kan vi kun opfordre til, at det nøje overvejes hvilken type gravsted, man ønsker på sigt, for efter etableringen er der kun begrænsede muligheder for at ændre.


Ny overenskomst
I Folkekirken har der hidtil været lidt anderledes overenskomster for det ansatte personale end for det øvrige arbejdsmarked. Den nye overenskomst, der gælder fra 1/1 2010 ligner det, der kendes fra arbejdsmarkedet generelt. Vores regulativer skal erstattes af jobbeskrivelser og arbejdstiderne bliver lige som for andre. Det kan komme til at give ændringer i forhold til betjeningen af vores kirker og kirkegårde. Mere om det følger senere i både kirkeblad og på hjemmesiden.


Hundeluftning

Til sidst et lille hjertesuk. Det omhandler hundeluftning på kirkens arealer, specielt i Bregninge, det vil også gælde arealet, hvor der bliver anlagt Amfiscene. Når hundene klatter, så vær venlig at samle det op. Det er meget ubehageligt for øvrige besøgende og for vores personale at træde i sådant noget.

Med venlig hilsen
Hugo Petersen

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk