Nyheder

 

Skærtorsdag

Skærtorsdag er lig med fællesskab. Fællesskab omkring bordet! Og i år havde vi fællesskab omkring mere end et bord.

Først startede vi i Bjergsted kirke med en dejlig gudstjeneste, kirken var fyldt og sangen løftede sig op i skønne toner. En gudstjeneste Skærtorsdag skal selvfølgelig være med nadver (det var jo den aften Jesus indstiftede nadveren), så i kirken havde vi fællesskab omkring nadverbordet.
Biblen fortæller os at det var efter påskemåltidet, at Jesus indstiftede nadveren, så, dog i omvendt rækkefølge, tog vi ned til Sognehuset og fejrede et kristent påskemåltid. Vi er jo ikke jøder men kristne, så påskemåltidet var ikke helt tro til den jødiske tradition.


På billedet kan I se et jødisk påskemåltid. Med de 4 glas vin, der symboliserer israeliternes befrielse fra Egypten og så Seder-fadet.                                                                    (foto: Hugo Petersen)

Seder-fadet består af:
Brændt ben: (Repræsenterer lammet som blev ofret dagen før Pesach på templets tid og til minde om blodet på dørene). Men det er ikke lam, da man jo efter templets ødelæggelse i år 70  ikke kan bringe ofre.
Brød: Det usyret brød Gud bød jøderne at bage for at tage med på rejsen
Selleri: bitre urter til minde om den hårde og bitre tid hos farao.
Det hårdkogte æg: symbol på håbet om at få lov til at vende tilbage til deres eget land og genfødelse.
Persille: som skal dyppes i saltvand, symboliserer tårer, før det spises, og persillen er grønt og derfor symbol på forår.
Charoset: (hakkede rosiner, æbler, kanel mm.):
Mørtel som jøderne brugte til at bygge pyramiderne. Hårdt arbejde!

Menuen var dog, som skrevet, et kristent påskemåltid, så vi spiste selvfølgelig lam med lækkert tilbehør. Lam til påmindelse om at Jesus blev det rette påskelam, som blev ofret for os for at bære verdens synd.

Tingene på Seder-fadet har også en kristent betydning:
Det usyrede brød, der minder os kristne om, at når vi bryder brødet til nadvermåltidet, så har vi fællesskab med Jesu krop. ”Det daglige brød”
Selleri, de bitre urter minder os om den bitterhed og den plage, Jesus Kristus måtte igennem, da han led døden på et kors på Golgata. Og vores eget livs bitterhed
Ægget er et symbol på håb og liv, som Jesus er det for os. Opstandelsen!
Persille symboliserer forår og opstandelse – en ny begyndelse, livet der bliver til
Saltvandet, som persillen og selleriet og det hårdkogte æg står i, symboliserer tårer: vores tårer over livet, der smerter, sorgen over Jesu lidelse og død
Charoset, en lille sød ”dessert” - symboliserer alt det smukke, søde og dejlige i livet

Pladsen til Elias er i vores sammenhæng selvfølgelig pladsen til Jesus, der en dag kommer igen. Det har Han lovet os, og vi kan jo aldrig vide om det bliver i denne påskefejring!


Aftenen blev en dejlig aften, så mon ikke vi gentager den til næste år!          (foto: Hugo Petersen)


Christina Morsing

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sker ...

 

25. marts
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Bregninge Kirke

 


Set og sket ...

 

25. oktober 2017
Sogneaften om Torpelund ...

 

15. juni 2017
Afslutning på kirkerod ...

 

28. maj 2017
Konfirmanderne i Bregninge, Bjergsted og Alleshave kirker - se fotos ...

 

16. april 2017
Bogreception i Alleshave Kirke ...

 

25. marts 2017
Ellebo-gruppen vinder årets Palladiuspris ...

 

13. februar 2017
Ansøgning om konfirmationshjælp fra pastoratets "Hjælpekasse" ...

 

9. februar 2017
Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke ...

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             ©2008 www.kirkecom.dk